NOTRE DEUXIÈME BOUTIQUE EST OUVERTE DEPUIS LE 16 AVRIL À LOUVAIN-LA-NEUVE, DANS LE CENTRE, RUE DES WALLONS 8A.
De mand

Juridische informatie

Juridische kennisgeving

P ro lectueel eigendom

Alle elementen van de SENZ-site en in het bijzonder de literaire, grafische, fotografische en elektronische gegevens zijn eigendom van SENZ srl of haar partners en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Elke handeling van reproductie of verzending, behalve de uitzonderingen die uitputtend zijn erkend door de wet, en zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SENZ, is verboden en kan civielrechtelijk en strafrechtelijk worden bestraft voor namaak. In toepassing van de wet van 31 augustus 1998 betreffende de bescherming van databases, is elke extractie van een kwalitatief of kwantitatief deel van de inhoud van de SENZ online catalogus illegaal.

Privacybeleid

  1. Het gebruik van cookies

Het systeem dat onze site beheert, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver worden verzonden en op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Dit bestand maakt het mogelijk om de bezochte sites bij te houden en registreert bepaalde gegevens met betrekking tot dit bezoek, zoals de webpagina's die de gebruiker heeft geraadpleegd, zijn eerdere activiteiten op deze site, de bestede tijd en zijn contactgegevens bij het invullen van een vorm.. Door het gebruik van cookies kunnen we statistieken verkrijgen die ons helpen onze site te verbeteren.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar kunnen worden geconfigureerd om ze niet te accepteren of om aan te geven dat er een cookie wordt verzonden.

  1. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door de formulieren op onze site te gebruiken, geeft u ons persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres, uw naam, enz. We slaan deze gegevens veilig op om u de informatie te verstrekken die u wenst te verkrijgen, en om ' 'onze service verbeteren.

Wij zijn de enigen die deze gegevens gebruiken en we zullen deze met niemand delen. Door ons uw e-mailadres te verstrekken, loopt u dus geen risico te worden blootgesteld aan ongevraagde e-mails.

  1. Recht op toegang, verzet en rectificatie

Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, om toegang tot deze gegevens te vragen en om rectificatie ervan te verzoeken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op toegang, bezwaar en / of rectificatie, neem dan contact met ons op op het volgende adres met vermelding van het onderwerp van uw verzoek: SENZ srl, Simonisstraat 60, 1050 Elsene of op: info @ makesenz.be

  1. Klachten

Als u vindt dat wij dit privacybeleid niet respecteren, kunt u contact met ons opnemen op hetzelfde adres als hierboven.

ALGEMEEN

De SENZ SRL is geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises (BCE) onder het nummer 084.087.9637 (BTW BE 0840879637). Het hoofdkantoor is gelegen Simonisstraat 60 te 1050 Elsene